Zakres oferty

Dedykowane dla sekcji, klubów sportowych, sportowców indywidualnych:

Diagnostyka, planowanie i nadzorowanie programu rehabilitacji po przebytych urazach, kontuzjach

Profilaktyka przeciwurazowa oparta o najnowsze metody treningu propriocepcji

Profesjonalny trening i terapia respiracyjna w oparciu o metodę SPIROTIGER


Dedykowane dla osób aktywnych fizycznie, osób uprawiających sport rekreacyjnie:

Diagnostyka, planowanie i prowadzenie programu rehabilitacji po przebytych urazach i kontuzjach sportowych

Leczenie stanów przeciążeniowych narządu ruchu

Pomoc w doborze odpowiedniego rodzaju treningu oraz diety

Trening i terapia respiracyjna w oparciu o metodę SPIROTIGER


Dedykowane dla osób aktywnych fizycznie, osób uprawiających sport rekreacyjnie:

DDiagnostyka i rehabilitacja w stanach bólowych kręgosłupa i kończyn

Przewlekłych bólach głowy

Stany po unieruchomieniu, operacji, korekcja wad postawy

Likwidacja patologicznego napięcia mięśniowego

Trening i terapia respiracyjna w oparciu o metodę SPIROTIGER

Zabiegi

Winback

Tecara, w porównaniu z wykorzystywanymi dotychczas podobnymi urządzeniami, opiera się na działaniu fali radiowej o unikalnej częstotliwości w zakresie 300kHz-1mHz. Przyspiesza „naturalną regenerację” tkanek biologicznych. Jej niska intensywność sprawia, że jest całkowicie nieinwazyjna i w 100% naturalna dla organizmu ludzkiego. Jest skuteczną metodą w leczeniu urazów mięśni i stawów.

Więcej informacji: http://www.winback.com/pl/energy/


Kinezyterapia

Terapia Manualna 30, 45 min

Ćwiczenia, treningi indywidualne 45, 60 min

Gimnastyka korekcyjna 60min


Taping

kinesiology taping, taping sportowy


Trening i terapia respiracyjna w oparciu o metodę SPIROTIGER

SpiroTiger to zupełnie nowy rodzaj treningu respiracyjnego! Dzięki niemu możemy trenować nie tylko siłę (jak to w przypadku standardowych treningów respiracyjnych) ale także elastyczność, koordynację, wytrzymałość i szybkość mięśni oddechowych.

Trening respiracyjny poprawia zdolności wytrzymałościowe mięśni oddechowych , opóźnia metaboreflex i w ten sposób poprawia zdolności wysiłkowe organizmu.

Metoda ta rozwija się bardzo szybko i znajduje coraz większe zastosowanie nie tylko w sporcie ale także poszczególnych dziedzinach medycyny.

Najlepsi sportowcy na całym świecie potwierdzają jego skuteczność przez co trening respiracyjny SpiroTiger staje się nieodzownym elementem ich planu treningowego i przekłada się na fantastyczne wyniki.

Rezultaty Treningu Respiracyjnego:

Istotna poprawa zdolności wysiłkowych

Szybszy czas restytucji powysiłkowej

Poprawa wytrzymałości układu oddechowego

Poprawa zdolności koordynacyjnych układu oddechowego pod wpływem stresu

Szybszy powrót do sportu po przebytych urazach i kontuzjach

Utrzymanie wysokiego poziomu przygotowania fizycznego podczas rekonwalescencji

Optymalizacja zaopatrzenia w tlen mięśni szkieletowych

Poprawa wydolności mięśni odcinka szyjnego i lędźwiowego oraz mięśni brzucha

Zastosowanie Terapii Respiracyjnej:

Neurologia (bóle kręgosłupa, urazy rdzenia kręgowego, whiplash, ZZSK, myasthenia gravis)

Kardiologia (niewydolność serca, przed i po zabiegach)

Pulmunologia (POChP, astma oskrzelowa, mukowiscydoza, bezdech nocny, chrapanie)

terapia dedykowana (menopauza, andropauza, sprawność seksualna, kontrola masy ciała, rzucanie palenia)


Recovery Pump

Neurologia (bóle kręgosłupa, urazy rdzenia kręgowego, whiplash, ZZSK, myasthenia gravis)

Kardiologia (niewydolność serca, przed i po zabiegach)

Pulmunologia (POChP, astma oskrzelowa, mukowiscydoza, bezdech nocny, chrapanie)

terapia dedykowana (menopauza, andropauza, sprawność seksualna, kontrola masy ciała, rzucanie palenia)